Mobilizační techniky páteře a periferních kloubů

Mobilizace a měkké techniky patří mezi prostředky manuální medicíny. Tato metoda se používá všude tam, kde je třeba znovu obnovit pohyblivost při protažení měkkých tkání nebo jejich posunlivost vůči sobě. Pomocí mobilizačních technik lze nenásilně a postupně mobilizovat klouby s omezeným rozsahem pohyblivosti a odstranit funkční blokády v oblasti páteře a končetinových kloubů.

Hlavní indikace:

  • bolestivé stavy pohybového aparátu
  • svalové spazmy, svalové hypertonie
  • jizvy, otoky
  • zmenšená kloubní pohyblivost
  • funkční a strukturální kloubní blokády