Otázky a odpovědi

Potřebuji doporučení od lékaře?

U pooperačních a poúrazových stavů, které byly již léčeny lékařem nebo na jiném pracovišti považuji za nutné přinést si sebou zdravotnickou dokumentaci, ale doporučení, tzv. žádanku, nepotřebujete. V případě, že Vás "bolí záda", máte chronické obtíže nebo potřebujete zrelaxovat, doporučení rovněž nepotřebujete.

 

Jsou vaše služby hrazeny zdravotní pojišťovnou?

Mé služby nejsou hrazeny žádnou zdravotní pojištovnou, což znamená, že je třeba veškeré služby uhradit v hotovosti. Na provedenou fyzioterapii  Vám vystavím doklad.

 

Jaké jsou platební podmínky?

Provedená fyzioterapie je  placena v hotovosti bezprostredně po ošetrení. V případě déle trvající terapie je způsob placení otázkou vzájemné dohody za využití zvýhodněných permanentek.

 

Kdo je fyzioterapeut?

Fyzioterapeut je zdravotnický odborník, specialista, který je schopen pečovat o vaše zdraví, konkrétně o stav vašeho pohybového aparátu. K tomuto účelu používá především pohybovou léčbu (cvičení), dále prostředky manuální terapie (uvolnění kloubních blokád, kůže, podkoží a svalů) . Jeho služeb můžete využít vždy, když máte problém s pohybem, ať už jsou to zablokovaná záda, těžký úraz nebo předoperační či pooperační péče.

 

 

 

Kdo není fyzioterapeut?

Protože je fyzioterapie relativně mladý obor a laici někdy neví, kam mají fyzioterapeuty zařadit v systému léčebné péče, bylo by vhodné upozornit na to, jaké kompetence a povinnosti fyzioterapeut nemá.

Fyzioterapeut není lékař, nestanovuje konkrétní diagnózu, určí pouze hlavní problém z hlediska pohybu. Nemůže vám vypsat nemocenskou, ani léky. Bohužel vzhledem ke stávající legislativě nemůže předepisovat ani kompenzační pomůcky (vozík, chodítka, berle, ortézy…). Fyzioterapeut není zdravotní sestra, neposkytuje ošetřovatelskou péči, jako je například hygiena, oblékání, krmení. Může vás však naučit, jak být v těchto oblastech soběstačný a samostatný. Fyzioterapeut není masér, nečekejte od něj masáž, a to ani v případě, že máte na předpisu od lékaře uvedeno „měkké techniky“.

 

 

S čím Vám může pomoci?

Při první návštěvě by vás měl fyzioterapeut nejprve vyšetřit. Při vyšetření se snaží zjistit, jak a proč se daný jedinec hýbe či nehýbe, proč jej některý pohyb bolí a jaké používá náhradní pohybové vzory. Jakmile zjistí hlavní problém a jeho příčinu, spolu s pacientem určí cíl, kterého by mělo být v terapii dosaženo a také naplánuje průběh terapie v určitém časovém horizontu.

Pro dosažení stanoveného cíle pak fyzioterapeut volí prostředky a prvky pohybové a manuální terapie  podle toho, jaké jsou jeho vědomosti a znalosti. Každý terapeut se specializuje na něco jiného a nemůže být vzdělán ve všech dostupných metodách a konceptech. V ideálním případě by měl fyzioterapeut jednotlivé metody a prostředky kombinovat a používat je cíleně.

Na fyzioterapeuta se můžete také obrátit, pokud potřebujete pomoci s úpravou pracovního či domácího prostředí, navrhnout a doporučit používání některé kompenzační pomůcky. Dobrý fyzioterapeut také ví, že nemůže znát všechny léčebné medicínské postupy a prostředky, a proto se v zájmu zdraví pacienta nevyhýbá spolupráci s ostatními odborníky.