Metoda dle Roswithy Brunkow

Terapeutický koncept metody R. Brunkow je založen na cílené aktivaci diagonálních svalových řetězců. Jedná se o systém vzpěrných cvičení, který je založen na správném nastavení aker horních a dolních končetin a využívá polohy motorické ontogeneze. Tato metoda umožňuje zlepšení funkce oslabených svalových skupin, stabilizační trénink pro páteř a končetiny bez nežádoucího zatížení kloubů a reedukaci správných pohybů.

Hlavní indikace:

  • poruchy držení těla
  • přetížení a vadná postavení kloubů
  • centrální poruchy hybnosti
  • onemocnění páteře
  • urogynekologická onemocnění (funkční sterilita, inkontinence)
  • neurologické nemoci
  • poúrazového stavy pohybového aparátu