Kinesiotaping

Kinesiotaping je způsob léčby založený na tělu vlastních reparačních procesech. Účinnost se projevuje díky aktivaci nervové a oběhové soustavy. Metoda vychází z poznatků kineziologie, jakožto vědy uznávající význam těla a pohybu při rehabilitaci a běžném životě. Proto tento typ „funkčního“ tapingu je označován jako „kinesio“ taping. Díky elasticitě kinesiotapu dochází po aplikaci na protaženou tkáň ke zvrásnění tapu a tím i kůže. Zvrásněním dojde k nadzvednutí kůže,snížení tlaku, zlepšení toku krve a lymfy a také k redukci bolesti.

Hlavní indikace:

  •       podpora funkce svalů
  •       redukce únavy přetížených svalů
  •       prevence vzniku zranění a křečí
  •       normalizace svalového napětí
  •       zmírnění bolesti v oblasti pohybového aparátu
  •       obnovení toku lymfy a krve (uvolnění jizvy, vstřebání otoku)
  •       korekce kloubních problémů (nestabilní koleno, kotník, poúrazové stavy)