Cvičení na velkých míčích

Při cvičení na velkém míči dochází nezávisle na vůli pacienta ke korekcím chybného nastavení pohybových segmentů. Jsou vypracovány řady cviků v různých polohách a jejich variacích (sed, leh, stoj) s cílem zlepšit stabilizaci páteře, ovlivnit pohyblivost páteře a ostatních segmentů, odlehčit a mobilizovat páteř. Výhodou míče je možnost jeho využití pro autoterapii a pro všechny věkové kategorie.