Konference

„Fyzioterapie převážně prakticky IV.“

 
Dne 1. 4. 2015 proběhla již IV. Rehabilitační konference pořádaná Dětskou léčebnou ve Křetíně.
Jako první jsme mohli shlédnout přednášku Mgr. Filipa Mareše, který nás seznámil s problematikou poruch temporomandibulárního kloubu. Mgr. Filip Mareš se problematice poruch temporomandibulárního kloubu věnuje od roku 2006. Toto téma zpracoval ve své diplomové práci. Nyní tyto pacienty ve spolupráci se stomatology léčí ve své ambulantní rehabilitaci v Kroměříži, účastní se odborných konferencí a od roku 2011 začal pořádat odborné kurzy. Temporomandibulární kloub je jeden z nejpoužívanějších kloubů lidského těla. Používáme jej při komunikaci s okolím, žvýkání, zívání, polykání a při řadě dalších činností během dne a noci. TMP v sobě zahrnují široké spektrum klinických příznaků, které jsou výsledkem multifaktoriální etiologie a patogeneze potíží v kraniomandibulární oblasti. Diagnostika a terapie TMP je v medicíně v rámci komprehensivního přístupu interdisciplinárním problémem.
Poté následovalo teoreticko praktické nastínění techniky Feldenkraisovy® metody pod vedením MgA. Terezy Skovajsové z Prahy. Je to velmi zajímavý systém cvičení zaměřených na vytváření nových vzorců pohyblivosti lidského těla, případně na návrat ke vzorcům pohybů, na které již tělo zapomnělo. Tento postup umožňuje zvýšit účinnost těla a v mnoha případech i zcela navrátit pohyblivost svalům a kloubům, které byly nějakým způsobem poškozeny.
Monika Šumavská Vojáčková z Olomouce nám představila léčivou sílu přírody, kamennou desku StoneBoard. Tuto podložku již v léčebně využíváme při střídavých nožních koupelích a je velmi oblíbená.
Na závěr konference pohovořila Mgr. Denisa Burianková o McKenzie metodě® Tato metoda je založená na stanovení diagnózy, resp. zařazení do příslušného syndromu, který vykazují všechny bolesti páteře tzv. mechanického původu, a autoterapii. Klienti většinou cvičí jeden jednoduchý, specifický cvik několikrát za den. Hlavním smyslem terapie dle McKenzie, je naučit klienty, jak si sám pomoci od akutních stavů bolesti jednotlivých částí pohybového aparátu a zároveň je naučit, jak těmto nepříjemným stavům předcházet. Doplnila videoukázkou a nástinem cviků. 
 
Děkujeme za účast na konferenci firmám 
Madisson,s.r.o.
Soumarská 8, 
104 00 Praha 10 
 
 
Lékárna - invest, s.r.o. 
Prašnice 924/7 
Jundrov, Brno 637 00 

„Fyzioterapie převážně prakticky III.“

Dne 26.3.2014 proběhla již III. Rehabilitační konference pořádaná Dětskou léčebnou ve Křetíně. Jako první jsme mohli shlédnout teoreticko praktickou přednášku paní Jany Dočekalové a Marie Kašparové z unie Roska Brno. Seznámily nás s činností Rosky, s odbornými publikacemi a téměř hodinu se věnovaly praktickým ukázkám cviků. 
 
 

Poté následovalo neobyčejné cvičení s lanem SM – systém s Dr. Soňou Neubauerovou. Prvotně pohovořila o SM – systému, poté uvedla kazuistiku 5ti leté holčičky se skoliózou a vlivu cvičení pružným lanem na korekci křivky. Aktivně zapojila kolegyně ke cvičení a vyzkoušení si této neobvyklé techniky pro další uplatnění ve fyzioterapii.

-

1 | 2 | 3 >>

Na závěr konference nám Mgr. Bc Machová Lucie ze Šumperka přednesla a ukázala na figurantovi využití technik dechové rehabilitace v závislosti na kondici pacienta. Všem přednášejícím i účastníkům konference velice děkujeme za účast nejenom při teoretických, ale i praktických částech semináře.

--

Děkujeme za účast na konferenci 
VECOM zdvihací zařízení                               ORTOSERVIS s. r. o.                               Ewopharma, spol. s r. o.
Ovenecká 32/315                                            Ronkova 13/353                                          Rybná 682/14
170 00 Praha 7                                               180 00 Praha 8                                           110 05 Praha 1